Aktualności Nuclear.pl

28 lipca 2020

Amerykańska DFC zmienia politykę w zakresie finansowania inwestycji w energetykę jądrową

Amerykańska Międzynarodowa Korporacja Finansowania Rozwoju (ang. International Development Finance Corporation – DFC) ogłosiła, zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami, zmianę swojej polityki i procedur środowiskowych i społecznych, w […]
27 lipca 2020

Konsultacje publiczne projektu Uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji „Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym"

Ministerstwo Klimatu rozpoczęło proces konsultacji publicznych projektu Uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji „Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym”. Proces prowadzony jest […]
24 lipca 2020

Raport Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki za 2019 rok

Państwowa Agencja Atomistyki opublikowała najnowszy raport „Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz ocena stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce w 2019 r.” Źródło: nuclear […]
15 lipca 2020

PAA rozbuduje sieć stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych

Państwowa Agencja Atomistyki będzie rozbudowywać sieć stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. Do końca roku łącznie 15 nowych urządzeń będzie monitorować wschodnią granicę Polski. W obecności ministra […]