atom w stanie zaadsorbowanym na powierzchni ciała stałego