przemiana stabilnego jądra atomowego w jądro promieniotwórcze w wyniku pochłonięcia cząstki elementarnej, którą najczęściej jest neutron