Aktywność źródła promieniotwórczego, A

całkowita liczba rozpadów promieniotwórczych jąder określonego źródła w jednostce czasu, dana wzorem A = – (dN/dt), gdzie N – liczba jąder, t – czas rozpadu. Jednostką aktywności źródła promieniowania w układzie SI jest bekerel (Bq); dawniej używano jednostki kiur (Ci). 1 Bq to 1 rozpad w czasie 1 sekundy