uszkodzenie reaktora lub jego jakiegoś układu powodujące przerwę lub zakłócenie w procesie jego pracy. Ogromna większość awarii reaktorowych to drobne zakłócenia, które muszą być jednak zgłaszane do państwowych organów dozoru jądrowego i rejestrowane, a ich przyczyny i ewentualne skutki jak najdokładniej przeanalizowane