broń, wytwarzająca olbrzymie ilość energii w łańcuchowej reakcji rozszczepienia (bomba atomowa) lub reakcji syntezy jąder atomowych (bomba wodorowa). Zasada działania bomby atomowej polega na wytworzeniu w jak najkrótszym czasie masy nadkrytycznej z pomocą konwencjonalnego materiału wybuchowego, działającego na masę podkrytyczną (zwykle rozdzieloną na kilka fragmentów). Bombę produkuje się z materiału wysokowzbogaconego izotopami rozszczepialnymi