cykliczny akcelerator cząstek pozwalający rozpędzać ciężkie cząstki naładowane za pomocą szybko zmiennego napięcia rzędu 100 kV