pierwiastek chem. należący do grupy tytanowców; l. atom. 40, m. atom. 91,224, temp. topn. 1852°C, temp. wrz. 4370°C, gęstość 6,5 g/cm3; posiada pięć izotopów trwałych; srebrzystobiały metal odporny na działanie kwasu, zasad i korozję; kryształy heksagonalne; w związkach występuje w stopniu utlenienia +4 (w stopniach +2 i +3 związki b. nietrwałe); tworzy związki kompleksowe; do najważniejszych minerałów cyrkonu należą cyrkon ZrSiO4 i baddeleit ZrO2; stosowany jako składnik stopowy stali używanych do budowy elementów w reaktorach jądrowych