elektrony o ładunku dodatnim (β+) lub ujemnym (β-), emitowane w procesie przemiany neutronu oraz w wielu przemianach jądrowych. Bardziej przenikliwe niż cząstki alfa, ale mniej przenikliwe niż fotony gamma czy X o tej samej energii