elektroda w fotopowielaczu ułatwiająca emisję elektronów wtórnych