pierwsza odkryta cząstka elementarna. Należy do klasy cząstek zwanych leptonami. Elektrony są bardzo lekkimi, ujemnie naładowanymi cząstkami, będącymi składnikami atomów na zewnątrz jąder atomowych. Masa elektronów wynosi 9 x 10-31 kg, około jednej dwutysięcznej masy najlżejszego atomu – wodoru. Elektrony mają rozmiar zerowy i uważane są zatem za „cząstki punktowe”. Są one nośnikami prądu elektrycznego w metalach