kwant sprężystego wzbudzenia elementarnego struktury kryształu (ciała stałego). Teoria fononu wyjaśnia m.in. nadprzewodnictwo niskotemperaturowe.