cząstka bezmasowa, nigdy nie wyizolowana z hadronów, która jest nośnikiem przyciągania pomiędzy kwarkami wewnątrz hadronu, utrzymującego kwarki razem.