atomy różnych pierwiastków chemicznych, które zawierają takie same liczby neutronów