Przechowywanie odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego

magazynowanie odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego z zamiarem ponownego ich wydobycia w celu przetworzenia lub przerobu albo składowania