jednostka dawki skutecznej (równoważnej) (spoza układu SI), 1 rem = 0,01 Sv (siwert). Nazwa jednostki jest skrótem angielskiego terminu „rad equivalent man” (równoważnik radu dla człowieka). W byłym ZSRR jednostka rem funkcjonowała jako ber