promieniotwórczość wytwarzana w wyniku reakcji jądrowych, najczęściej przez bombardowanie strumieniami cząstek naładowanych (np. z akceleratorów) lub strumieniami neutronów (np. z reaktorów jądrowych)