przemiana jądrowa, w której orbitalny elektron wnika do jądra. W wyniku takiej przemiany liczba atomowa maleje o 1 (liczba masowa pozostaje bez zmian)