wychwyt przez jądro elektronu orbitalnego z powłoki K