z łac. quantum = ilość – najmniejsza porcja określonej wielkości fizycznej (np. energii, pędu), o którą może zmienić się ta wielkość w danym układzie. Pojęcie kwantu wprowadził w 1900r. M. Planck na określenie najmniejszej cząstki energii światła