Likwidacja składowiska odpadów promieniotwórczych (wypalonego paliwa jądrowego)

doprowadzenie terenu, na którym znajduje się składowisko odpadów promieniotwórczych (wypalonego paliwa jądrowego), do stanu niewymagającego ograniczeń z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w wykonywaniu dowolnej działalności