nauka o technicznych aspektach fizyki jądra atomowego, obejmująca projektowanie reaktorów jądrowych, urządzeń wytwarzających i wykrywajacych promieniowanie, zagadnienia transportu materiałów jądrowych, a także problemy związane z izotopami i odpadami promieniotwórczymi