jądro atomowe o określonej wartości liczby atomowej i liczby masowej. Istnieje około 7000 różnych możliwych nuklidów, z których jedynie kilkaset, to nuklidy trwałe