czas (mierzony w sekundach), w którym strumień neutronów zmienia się e (2,718) razy. Ze względów bezpieczeństwa regulację mocy przeprowadza się w taki sposób, aby okres reaktora nie był mniejszy niż 10s