Recenzja: Energia jądrowa wczoraj i dziś

Krzysztof Rzymkowski

Recenzje: Energia jądrowa wczoraj i dziś

W roku 2005 Wydawnictwa Naukowo–Techniczne wydały po raz pierwszy książkę „ENERGIA JĄDROWA wczoraj i dziś” przeznaczaną przede wszystkim dla czytelników zainteresowanych, ale niezorientowanych w problemach dotyczących wykorzystania energii jądrowej. Książka obejmowała bardzo szeroką tematykę od historii odkrycia i poznawania energii jądrowej do współczesnych osiągnięć w tej dziedzinie. Ze względu na różnorodne uprzedzenia do korzystania z energii jądrowej wynikające głównie z niedoinformowania społeczeństwa oraz publikowania nieprawdziwych i tendencyjnie dobieranych wiadomości o katastrofach jądrowych, szkodliwości promieniowania jądrowego itd. Powtórne wydanie, znacznie rozszerzonej wersji ENERGII JĄDROWEJ jest bardzo potrzebne. Odczuwalny jest, przy trwającej w Polsce dyskusji, brak popularnych publikacji przedstawiających rzetelną i obiektywną wiedzę o technologiach jądrowych. Książka zyskała nową szatę graficzną, rozszerzenie i zaktualizowanie wszystkich rozdziałów i załączników.

Wykorzystanie broni jądrowej w końcowej fazie II wojny światowej wzbudziło nieufność do energetyki jądrowej. Każda działalność w zakresie techniki jądrowej wywołuje do dziś skojarzenia z wybuchami i ich tragicznymi skutkami, podczas gdy rosnące światowe zapotrzebowanie na energię sprawia, że zwrot w kierunku energetyki atomowej staje się koniecznością. Dodatkowym powodem lęków jest również promieniowanie jądrowe związane z techniką jądrową – dominują tu obawy połączone z transportem paliwa, składowaniem odpadów, oraz, nierzadko, z samą obecnością zakładu energetycznego na danym terenie. Wszystkie te informacje łącznie z opisem awarii, a nawet wyjaśnieniem różnicy pomiędzy elektrownią jądrową a bombą atomową można znaleźć w tej ważnej publikacji.

[1] Grzegorz Jezierski „Energia jądrowa wczoraj i dziś” Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2016.