Recenzje

19 września 2021

Recenzja: Zarys Nukleoniki

Krzysztof Rzymkowski Postępy Techniki Jądrowej Publikacja ZARYS NUKLEONIKI pod redakcja prof. Ludwika Dobrzyńskiego obejmuje bardzo szeroką tematykę, poczynając od skondensowanych informacji związanych z historią poznawania zjawisk […]
19 września 2021

Recenzja: Polska Nauka Przemysłowa 1918 -2018

Krzysztof Rzymkowski Postępy Techniki Jądrowej Książka POLSKA NAUKA 1918 – 2018 wydana z okazji obchodów stulecia odzyskania niepodległości jest albumem opracowanym przez przedstawicieli instytutów naukowych których […]
19 września 2021

Recenzja: Odkłamać Żarnowiec

Krzysztof Rzymkowski Postępy Techniki Jądrowej Publikacja jest próbą obszernego przedstawienia przyczyn przerwania budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej z zaangażowaniem autora nie zgadzającego się z decyzją podjętą  […]
19 września 2021

Recenzja: HISTORIA BOMBY ATOMOWEJ Stany Zjednoczone, Rzesza Niemiecka, Związek Radziecki, Fakty, Relacje, Dokumenty

Krzysztof Rzymkowski Postępy Techniki Jądrowej Historia powstawania broni jądrowej zapoczątkowana w latach trzydziestych dwudziestego wieku jest stale przedmiotem zainteresowania różnych środowisk nie tylko związanych z techniką […]