Recenzja: Odkłamać Żarnowiec

Krzysztof Rzymkowski

Postępy Techniki Jądrowej

Publikacja jest próbą obszernego przedstawienia przyczyn przerwania budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej z zaangażowaniem autora nie zgadzającego się z decyzją podjętą  przez  pierwszy nie komunistyczny rząd. Publikacja zawiera bardzo dużo informacji o źródłach powstania tej decyzji. Jest to zarazem pewna próba przedstawienia historii budowy energetyki jądrowej w Polsce zaczynająca się jednakże dopiero od rozpoczęcia budowy elektrowni Żarnowiec. W opracowaniu przedstawiono również bardzo wiele powodów konieczności rozwijania tej gałęzi energetyki. Autor w wielu miejscach polemizuje z przeciwnikami energetyki jądrowej przytaczając szereg ich niedorzecznych argumentów wytwarzających wrażenie potężnego zagrożenia. Polemika przewijająca się we wszystkich rozdziałach książki powoduje konieczność powtarzania niektórych danych naruszając spójność kompozycji. Czytając odnosi się wrażenie, że jest to zbiór  niezależnych esejów, których myślą przewodnią jest wykazanie istnienia zorganizowanego, zaplanowanego, bardzo silnego lobby przeciwników budowy energetyki jądrowej kierowanego przez osoby nie przygotowane merytorycznie wpływające na podejmowanie ważkich decyzji.

Wiele istotnych informacji podkreślających zalety energetyki jądrowej jest przyćmionych przez dominującą w tekście polemikę. Polemika bez wyjaśnienia tła politycznego i historycznego warunków tworzenia energetyki jądrowej  w Polsce w odległych czasach (minęło już około 50 lat) może być przez obecne pokolenia nie doceniona i nie zrozumiała. Podobnie poruszona we wstępie sprawa wyjaśnienia istoty energetyki jądrowej – jak działa elektrownia jądrowa wymagałaby przedstawiania graficznego. Ułatwiłoby to osobom mniej zorientowanym w temacie zrozumienie jakie faktyczne było zaawansowanie budowy elektrowni Żarnowiec i na czym polegała katastrofa w Czarnobylu. Jednym z przywoływanych argumentów przeciwników energetyki jądrowej było zagrożenie promieniowaniem i tu warto by coś dodać.

Bardzo ważnym i interesującym fragmentem książki są rozmowy z budowniczymi  lub bezpośrednio zaangażowanymi w budowę elektrowni mgr inż. Władysławem Kiełbasą przedstawiającą ogrom wykonanych prac i dr inż. Andrzejem Strupczewskim wyjaśniającym niektóre ważne zagadnienia techniczne i bezpośrednio zaangażowanym w obronę budowy elektrowni w Żarnowcu. Ponieważ książka stanowi przyczynek do historii  budowani energetyki jądrowe w Polsce, jej uzupełniniem mogła by być tablica chronologiczna wraz z indeksem licznych osób wymienionych w teście.  Trzeba pogratulować autorowi, że w tak trudnych obecnie czasach dla energetyki jądrowej udało mu się wydać tę książkę.