Recenzja: Pan Raczy Żartować, Panie Feyman! Przypadki ciekawego Człowieka

Krzysztof Rzymkowski

Postępy Techniki Jądrowej

Niezwykła, obszerna publikacja będąca autobiografią jednego z największych fizyków amerykańskich, napisana w sposób bardzo niekonwencjonalny, stwarzająca wrażenie zbioru żartów i anegdot opowiedzianych przez ich bohatera. Autor podaje genezę jej tytułu. Gdy po przybyciu do uniwersytetu Princeton został zaproszony na ”herbatkę”  u dziekana nie będąc jak sam pisze towarzysko wyrobiony, czuł się w nowym towarzystwie zagubiony i miał ogromną tremę, a na pytanie żony dziekana czy życzy sobie cytryny czy śmietanki do herbaty odpowiedział automatycznie jedno i drugie na co uzyskał odpowiedź Pan raczy żartować Panie Feynman.

Richard Phillips Feynman  urodził się. 11 maja 1918 w Nowym Jorku w zsekularyzowanej rodzinie żydowskiej (zm. 15 lutego 1988 w Los Angeles). Był jednym z głównych twórców elektrodynamiki kwantowej, laureatem  (wraz z Japończykiem Shin’ichirō Tomonagą i Amerykaninem Julianem Schwingerem) Nagrody Nobla  w 1965 za opracowanie realtywistycznej elektrodynamiki kwantowej. Feynman wynalazł metodę upraszczania obliczeń przy rozwiązywaniu zagadnień oddziaływania cząstek, przez rysowanie diagramów obrazujących proces (tzw. diagramy Feynmana. Jest uważany również za filozofa.

  1. Feynmam Brał aktywny udział w pracach przy budowie bomby jądrowej w laboratorium w Los Alamos (projekt Manhattan) kierując zespołem obliczeniowym i był obecny podczas testowania  pierwszej bomby w lipcu 1945.

Po wojnie pracował na Uniwersytecie Cornella w Ithaca ,w 1951 został profesorem Kalifornijskiego Instytutu Technicznego (w Pasadenie). Był członkiem. Narodowej Akademii Nauk w Waszyngtonie oraz londyńskiego Royal Society. W 1962 wziął udział  w Międzynarodowej Konferencji Teorii Grawitacji w Jabłonnej pod Warszawa, Ten epizod jest interesująco i barwnie opisany przez Marka Demiańskiego z wydziału fizyki Uniwersytetu Warszawskiego we wstępie do książki. W swoich wspomnieniach R. Feynmam dużo uwagi poświęca swemu udziałowi w pracach komisji ustalającej przyczyny katastrofy wahadłowca Challenger (1986); to on zwrócił uwagę na sztywnienie i kruszenie się na mrozie gumowych uszczelek. Był trzykrotnie żonaty. Pierwsza żoną była Arline Greenbaum, która  zmarła na gruźlicę w okresie końcowych prób broni jądrowej. Drugie małżeństwo (z Mary Louise Bell) rozpadło się. Trzecią żoną fizyka była od 1960 Brytyjka Gweneth Howard.

Cały ten bogaty życiorys wraz z opisem osobistych przeżyć, różnorodności zainteresowań  od najmłodszych lat jest opowiedziany w pięciu rozdziałach, z których każdy obejmuje jakiś znaczący okres w życiu autora. Młodość  szkoła zamiłowania  do eksperymentów chemicznych i elektronicznych – specjalność naprawa odbiorników radiowych i inne prace zarobkowe, studia,  doktorat praca przy broni jądrowej,  praca po wojnie – nagroda Nobla, praca dydaktyczna. Każdy z tych okresów przedstawiony jest przez zbiór anegdot przedstawiających nie tylko mało znane fakty ale pokazujący również osobowość autora i jego nieoczekiwane zdolności. Słuchając dłuższy czas włoskiej radiostacji, uchwyciwszy melodię języka  zaryzykował  występ dla dzieci w szkole recytując wiersz składający się wyłącznie  przypadkowych sylab naśladując intonację włoskiego. Dzieci były zachwycone i wywołało to później dyskusję wśród nauczycielek czy mówił po włosku czy po łacinie. R. Feynmana charakteryzuje różnorodność zainteresowań, zdolność obserwacji pozwalająca szybko sformułować istotne pytania – sformułować problem badawczy lub wykryć wady badanego obiektu i ogromna pasja rozwiązywania trudnych zadań. Jednym z przykładów nietypowych zainteresowań, w czasie pracy przy projekcie Manhattan, była jego pasja otwierania sejfów i innych zamków w której uzyskał prawie profesjonalną biegłość. Pozwoliło mu to zwrócić uwagę na  złe zabezpieczenie tajnych dokumentów w tym projekcie.  W czasie swojego półrocznego pobytu w Rio de Janeiro w wolnych chwilach zainteresował się grą na instrumentach perkusyjnych i brał udział incognito w konkursie amatorskich zespołów muzycznych występujących w festiwalach karnawałowych. Pozwoliło mu to rozwijać tę sztukę po powrocie do kraju i brać udział w konkursach nawet międzynarodowych, Znajomość gry na perkusji i udział w zespołach karnawałowych spowodował, że stał się znany w Brazyli i jako gość honorowy,  już po uzyskaniu nagrody Nobla  zastąpił, Ginę Lollobrigidę w kolejnym karnawale. Innym bardzo znaczącym jego hobby był rysunek w który zasłynął pod pseudonimem Ofey.  W pewnym okresie zajmował się odcyfrowywaniem kodeksu Majów przygotowując się do wykładu na temat ich osiągnięć w matematyce jak również krótko zajmował się hipnozą. Brał udział w licznych konferencjach interdyscyplinarnych, które w  większości go irytowały ze względów na brak sprecyzowania omawianych problemów, a jego starania o poprawne ich zdefiniowanie  spotykało się z niezrozumieniem. Podobnie było, gdy uczestniczył w komisji oceny podręczników szkolnych. Ostatecznie zrezygnował z  uczestnictwa w takich przedsięwzięciach koncentrując się na pracy dydaktycznej. Ciekawa jest jego reakcja na wiadomość o uzyskaniu nagrody Nobla gdy w pierwszym odruchu chciał z niej zrezygnować aby uniknąć rozgłosu, ale przekonano go, że taki krok tylko wzmocni ten rozgłos. Wszystkie wspomnienia zawierają rozproszone uwagi o charakterze filozoficznym odnoszące się do prób narzucenia nauce sztywnych ram poszukiwań. Naczelną zasadą Feynmana była swoboda badań  poparta rzetelnością naukową.

Książka od chwili wydania jest często wznawiana i jest również dostępna w wersji elektronicznej.