rodzaj cząstki subatomowej o tej samej masie co inna cząstka oraz równej co do wielkości, lecz przeciwnej co do znaku innej właściwości lub właściwościach. Gdy cząstka i jej antycząstka zderzają się następuje anihilacja