cząstki podlegające statystyce kwantowej Fermiego-Diraca; charakteryzują się spinami połówkowymi; do fermionów należą m.in. elektrony, nukleony, neutrina.