jednostka w układzie SI dawki pochłoniętej energii promieniowania jonizującego, przy której 1 J (1 dżul) zostaje przekazany ciału o masie 1 kg. 1 Gy = 1 J/1kg. Dawna jednostka 1 rad = 1 Gy/100. 1 Gy = 100 rad