zjawisko występowania jąder atomowych w metatrwałych stanach wzbudzonych nazywanych izomerami. Przejściu do stanu podstawowego towarzyszy emisja kwantu gamma. Zjawisko izomerii jądrowej odkrył w 1921 O. Hahn