antycząstka elektronu, ma masę taką samą, jak elektron, ale przeciwny (dodatni) ładunek elektryczny. Promieniowanie beta, to emitowane z jąder elektrony lub pozytony wraz z niemal niewykrywalnymi neutrinami