bardzo przenikliwe promieniowanie elektromagnetyczne powstające w procesach jądrowych, o energii na ogół większej niż energia (też wysokoenergetycznego) promieniowania X powstającego w procesach atomowych