jednostka dawki pochłoniętej (spoza układu SI). Jest to dawka wytwarzana przez promieniowanie przenikliwe dostarczające 1 kg substancji energię równą 0,01 J. 1 rad = 0,01 Gy (grej) = 0,01 J/kg = 100 erg/g. Moc dawki pochłoniętej wyraża się zazwyczaj w radach na godzinę. Nazwa jest skrótem terminu „roentgen absorption dose”, tj. dawki rentgena pochłoniętej