stopień odchylenia reaktora od stanu krytycznego. Jeżeli reaktywność równa się 0, reaktor jest w stanie krytycznym. Przy reaktywności większej od zera reaktor jest w stanie nadkrytycznym (moc reaktora rośnie), przy reaktywności ujemnej – reaktor jest podkrytyczny (moc reaktora maleje).