międzynarodowa jednostka dawki promieniowania jonizującego (elektromagnetycznego), np. promieniowania rentgena, gamma i in., która w 1 cm3 powietrza powoduje powstanie jonów przenoszących 1 jednostkę elektrostatyczną każdego znaku. Jest to tzw. dawka ekspozycyjna w radioterapii. Używa się też dawki nazwanej rad oraz rem. 1 R = 2,58 x 10-4 C/kg