promieniowanie jonizujące pochodzące z innych źródeł niż mierzone promieniowanie, np. z nuklidów promieniotwórczych naturalnych i promieniowania kosmicznego