szczególna kombinacja liczby protonów i neutronów w jądrze prowadzi do podwyższenia stabilności tych jąder w stosunku do jąder sąsiednich. Dla neutronów takimi liczbami są 2, 8, 20, 28, 50, 82 i 126. Takie same liczby są dla protonów z tą jednak różnicą, że nie jest znane jądro zawierające 126 protonów