kwant magnetycznego wzbudzenia elementarnego struktury kryształu (ciała stałego)