minimalna ilość materiału rozszczepialnego, która umożliwia rozwój reakcji łańcuchowej. Zależy ona od geometrycznych wymiarów materiału, rodzaju izotopu rozszczepialnego, zanieczyszczeń i domieszek w materiale rozszczepialnym