materiał zawierający jądra atomowe, które w wyniku zderzeń z neutronami ulegają rozszczepieniu z równoczesną emisją nowych neutronów, np. uran 235U, uran 238U, pluton 239Pu; stosowany jako paliwo jądrowe w reaktorach jądrowych i do budowy bomb jądrowych