cząstka elementarna (w historycznym znaczeniu nazwy). Jest barionem o liczbie barionowej B=1, posiada walencyjne kwarki udd, masę równą 939,55 MeV/c2 (tj. 1,6748×10-27 kg). Wraz z protonem (jako tzw. nukleon) jest podstawowym składnikiem jąder atomowych. Swobodny neutron nie jest cząstką trwałą, z czasem połowicznego rozpadu równym 932 s ulega rozpadowi beta na proton, elektron i antyneutrino elektronowe (w jądrze atomowym neutron jest cząstką trwałą). Istnieje antycząstka neutronu: antyneutron posiadający walencyjne kwarki anty-d, anty-d i anty-u. Neutron jest fermionem o spinie 1/2, oddziałuje silnie (hadrony), słabo i poprzez niezerowy moment magnetyczny – magnetycznie. Jest obojętny elektrycznie (stąd nazwa). Neutron jest cząstką przenikliwą, nie powoduje jonizacji, ale może powodować reakcje jądrowe. Istnienie neutronu postulował w 1920 E. Rutherford, odkryty został w 1932 przez J. Chadwicka