Komentarz do planu Morawieckiego

W planie Morawieckiego kwestie energetyki traktowane są jako nie wymagające obszernej dyskusji i uzasadnień, bo rząd – jak każdy odpowiedzialny rząd – uważa zapewnienie energii dla kraju za sprawę oczywistą.

16.02.18 Komentarz do planu Morawieckiego (.pdf)