Publikacje

8 stycznia 2019

Andrzej Strupczewski „Polska potrzebuje energetyki jądrowej”

19.01.07 Polska potrzebuje energetyki jądrowej 2
30 listopada 2018

Andrzej Strupczewski, Jerzy Lipka „Energetyka jądrowa – droga do czystego powietrza i bezpieczeństwa energetycznego”

Energetyka jadrowa – droga do czystego powietrza i bezpieczenstwa energetycznego2
26 listopada 2018

Sylwester Sommer „Dozymetria biologiczna w XXI wieku – każdy nosi w sobie dawkomierz osobisty”

Dozymetria biologiczna w XXIw
19 października 2018

Andrzej Cholerzyński „Postępowanie z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym w Polsce”

Postepowanie z odpadami promiebiotworczymi_10.2018