Historia SEREN

Historia SEREN

Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej

W dniu 30 listopada 2005 grupa założycieli pod przewodnictwem Doc. Dr R. Trechcińskiego postanowiła powołać do życia Stowarzyszenie zrzeszające ekologów popierających rozwój energetyki jądrowej współpracującego z międzynarodową organizacją EFN (Environmentalsts For Nuclear), której członkiem założycielem był prof. dr hab. Z. Jaworowski.
Zebranie założycielskie Stowarzyszenia SEREN – POLSKA odbyło się w dniu 18 stycznia 2006 roku na którym przedstawiono projekt Statutu i powołano Prezesa EFN Bruno Combi na honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Rozpoczęto proces rejestracji Stowarzyszenia .W dniu19 grudnia 2006 wybrano tymczasowy zarząd Stowarzyszenia , komisję rewizyjną i grupę roboczą dopraw publikacji. W dniu 28 grudnia 2006 podpisano umowę z SEP. W czerwcu 2007 na Walnym Zebraniu Członków i sympatyków przygotowano nową wersję Statutu a lipcu uruchomiono stronę internetową SEREN. Proces rejestracji zakończono w 24 stycznia 2008.
Prezesi SEREN

Prof. dr hab. Zbigniew. Jaworowski 19.12.2006 – 20.04.2011
Dr Tadeusz Wójcik 20.04.2011 – 15.03.2012
Prof. dr hab. Andrzej Chmielewski 15.03.2012 – 26.03.2015
Prof. dr hab. Natalia Golnik 26 03 2015
SEREN interweniował

W sprawie sprzedaży części Specjalnej Pomorskiej Strefy Ekonomiczenej utworzonej po likwidacji EJ Żarnowiec pismo 16 02 2007 oraz podpisał wspólne (SEP, NOT, PTN) Memoardum do Premiera w sprawie EJ 25 07 2015.
SEREN Organizował konferencje Renesans Energetyki Jądrowej połączone z Międzynarodowymi Targami Energetycznymi

1) 12 02 2007 Kielce ENEX
2) 3-5 03 2009 Kielce ENEX
3) 3-5 03 2010 Kielce ENEX
4) 3-5 03 2011 Kielce ENEX
5) 14 09 2012 Bielsko Biała ENERGETAB
6) 303 03 2015 Kielce ENEX

Oprócz tego uczestniczył w wielu innych konferencjach i kongresach organizowanych przez PW (I, II, III International Nuclear Energy Congres ) , SEP , PTN, Most Wanted jak i w konferencjach prasowych organizowanych przez Zarząd SEREN, SEP.
W 2010 we wrześniu na zebraniu informacyjnym Zarządu Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej (SEREN) podjęto inicjatywę organizacji nowego czasopisma, którego podstawowym celem zgodnie ze Statutem jest pełne i obiektywne informowanie społeczeństwa o wpływie energetyki jądrowej ( w pełnym cyklu paliwowym) na człowieka i środowisko ze szczególnym podkreśleniem bezpieczeństwa ludności i środowiska. Dodatkowym celem jest popularyzacja i uwypuklenie zalet i korzyści wypływających ze stosowania tego sposobu pozyskiwania energii.

Czasopismo miało i ma mieć charakter popularno-naukowy.

W dniu 22 12 2010 Czasopismo zostało zarejestrowane tzn. wpisane do sądowego rejestru dzienników i czasopism poz. PR 17086). Zgłoszono również zastrzeżenia patentowe.

Czasopismo posiada od roku 2011 Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego (International Standard Serial Number) ISSN 2083-442X, a od roku 2012 jest zarejestrowane w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego poz. 544 Wykazu czasopism naukowych.W latach 2012, 2013 czasopismo było rejestrowane w Index Copernicus International. Dotychczas EKOATOM miał 17 wydań. Jednym z ciekawszych wydarzeń Organizowanych przez EKOATOM był konkurs fotograficzny.

SEREN współpracuje z innymi organizacjami np. WIN PTN, EFN, SEP- KEJ, SEP. Forum Atomowe
Publikacje powstałe z Inicjatywy SEREN