Zarząd SEREN

Zarząd SEREN

Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej

prof. dr hab. Marek Krzysztof Janiak

Prezes


prof. dr inż. Andrzej Strupczewski

wice Prezes


prof. dr hab. Anna Wysocka-Rabin

wice Prezes


dr inż. Krzysztof Rzymkowski

Sekretarz Generalny


dr inż. Marek Rabiński

Skarbnik


prof. dr hab. inż Andrzej Chmielewski

Członek Zarządu


prof. dr hab. Andrzej Budzanowski

Członek Zarządu


mgr inż. Paweł Żbikowski

Członek Zarządu


dr inż. Jacek Nowicki

Członek Zarządu


prof. dr inż. Andrzej Strupczewski

wice Prezes


Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego i rzecznik energetyki jądrowej w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, ekspert ds. bezpieczeństwa jądrowego Komisji Europejskiej i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), wiceprezes Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej SEREN. Autor wszystkich obliczeń osłon reaktora MARIA. Wykonał cykl doświadczeń cieplno-przepływowych w rdzeniu reaktora EWA, dzięki czemu moc reaktora EWA podniesiono do 10 MW, kierował rozruchem technologicznym reaktora MARIA i opracował szereg analiz bezpieczeństwa reaktorów energetycznych. Z ramienia MAEA badał bezpieczeństwo elektrowni jądrowych w Armenii, Bułgarii i Słowacji, prowadził misje MAEA do oceny bezpieczeństwa elektrowni Paks na Węgrzech, Dukowany i Temelin w Czechach, wykonywał analizy EJ Temelin i EJ Mochowce, wykonał ocenę wpływu pomocy Unii Europejskiej na bezpieczeństwo elektrowni jądrowych w Rosji i na Ukrainie z wizjami lokalnymi we wszystkich elektrowniach jądrowych, organizacjach wsparcia technicznego i urzędach dozoru jądrowego tych państw, był jednym z czterech fachowców międzynarodowych powołanych do oceny najnowszych reaktorów III generacji proponowanych dla Wielkiej Brytanii, a w 2011-2012 r. prowadził ocenę bezpieczeństwa bloków jądrowych w EJ Kozłoduj 3 i 4 w ramach akcji stress-testów po Fukushimie. W czasie pracy w MAEA prowadził też analizy porównawcze wpływu różnych źródeł energii na środowisko i zdrowie człowieka. Jest autorem 4 książek i 250 prac na temat energetyki jądrowej, uzyskał 6 patentów. Był członkiem Komitetu Problemów Energetyki PAN i Komitetu Nauk Radiacyjnych PAN, przedstawicielem Polski w Komitecie Energetyki Jądrowej UNIPEDE i w Komitecie Energetyki Jądrowej ISO. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta.

dr inż. Krzysztof Rzymkowski

Sekretarz Generalny


Politechnikę Warszawską ukończył w 1968 roku Wydział Elektroniki ( d. Łączności). Od tego czasu był związany z techniką jądrową (Zakład Doświadczalny Biura Urządzeń Techniki Jądrowej - później POLON, Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej, Comitato Nazionale per l’Enegia Nucleare Centro Ricerche della Casaccia, Instytut Badań Jądrowych Świerk oraz PAA). Przez 15 lat był inspektorem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu w rejonie inspekcyjnym dalekiego wschodu (w szczególności Japonii, KDRL -Korei płn., Indonezji). Aktualnie jest naczelnym redaktorem EKOATOM.

dr inż. Marek Rabiński

Skarbnik


Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, specjalności energetyka jądrowa. Pracownik naukowy w dziedzinie fizyki i inżynierii plazmy, metod obliczeniowych oraz diagnostyki plazmy wysokotemperaturowej; autor stu kilkudziesięciu publikacji naukowych; kierujący międzynarodowymi programami naukowo-badawczymi kontrolowanej syntezy jądrowej. Przez 10 lat wykładowca akademicki teorii systemów i cybernetyki oraz badań operacyjnych; aktywny działacz organizacji naukowych i popularyzator wiedzy.