Czy wiesz, że

3 stycznia 2016

Odkażanie

usuwanie skażeń promieniotwórczych przez czyszczenie mechaniczne bądź zmycie środkami chemicznymi
3 stycznia 2016

Odpady promieniotwórcze

niewykorzystywane substancje promieniotwórcze. Powstają przy wydobywaniu i oczyszczaniu rud uranowych, wytwarzaniu ładunków jądrowych i paliwa jądrowego oraz jego późniejszej przeróbce, przy wytwarzaniu i oczyszczaniu preparatów zawierających […]
3 stycznia 2016

Ogranicznik dawki (limit użytkowy dawki)

ograniczenie przewidywanych dawek indywidualnych, które mogą pochodzić od określonego źródła promieniowania jonizującego, uwzględnione podczas planowania ochrony radiologicznej w celach związanych z optymalizacją
3 stycznia 2016

Oklo

miejscowość w Gabonie. W jej pobliżu, w odkrywkowej kopalni uranu, stwierdzono w 1972r. pozostałości po naturalnym reaktorze jądrowym. Reakcja łańcuchowa trwała ok. 100 000 lat (1,8 […]