Czy wiesz, że

2 stycznia 2016

Synteza jądrowa (fuzja jąder)

reakcja jądrowa, w której w procesie połączenia dwóch lekkich jąder atomowych powstaje nowe, cięższe jądro. Reakcji syntezy towarzyszy wydzielenie kilku-kilkunastokrotnie większej energii niż reakcji rozszczepienia (co […]
2 stycznia 2016

Sztuczna promieniotwórczość

promieniotwórczość wytwarzana w wyniku reakcji jądrowych, najczęściej przez bombardowanie strumieniami cząstek naładowanych (np. z akceleratorów) lub strumieniami neutronów (np. z reaktorów jądrowych)
2 stycznia 2016

Świerk

miejscowość położona w pobliżu Otwocka, 35 km na południowy wschód od Warszawy. Od końca lat 50. siedziba Instytutu Badań Jądrowych podzielonego w 1982 na trzy instytuty: […]
2 stycznia 2016

Tło promieniowania

promieniowanie jonizujące pochodzące z innych źródeł niż mierzone promieniowanie, np. z nuklidów promieniotwórczych naturalnych i promieniowania kosmicznego