Czy wiesz, że

2 stycznia 2016

Energetyka

dział gospodarki, a także nauki i techniki zajmujący się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem oraz użytkowaniem różnych form i nośników energii; użyteczne formy energii (mechaniczna, elektryczna oraz ciepło) […]
2 stycznia 2016

Emisja

w fizyce jądrowej wysyłanie cząstek elementarnych w czasie przemian jądrowych. W innych wypadkach wywołana innym czynnikiem, np. ciepłem.
2 stycznia 2016

Emanacja

dawna nazwa izotopów radonu, które występują w przyrodzie: radon 222Rn (z rozpadu naturalnego radu), radon 220Rn (z rozpadu naturalnego toru) i radon 219Rn (z rozpadu naturalnego […]
2 stycznia 2016

Eluent

wprowadzany do generatora izotopowego roztwór wymywający tylko określony (pożądany) pierwiastek